Slide background

Montessori Academy

O nás

''Rešpekt a úcta k deťom''

Bilingválna (slovensko-anglická) detská akadémia vedená pedagogickým prístupom Marie Montessori, ktorá priniesla úplne nový pohľad na detstvo, ponúka unikátne montessori vzdelanie, kde stredobodom pozornosti je dieťa so svojou túžbou sa rozvíjať. Cieľom montessori pedagogičky je snaha rozvinúť potenciál každého dieťaťa, viesť ich k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, byť aktívny, zodpovedný, čestný, samostatný, no tiež pracovať spolu v tíme a vzájomne sa rešpektovať. Poslaním našej výchovy a vzdelávania je vzbudiť u detí záujem a podnietiť v nich prirodzenú zvedavosť. Tak sa v nich vypestuje prirodzená túžba po vzdelaní.

  • "Počujem a zabudnem. Uvidím a zapamätám si. Uchopím a pochopím."

Montessori

Ponúkame

O našej akadémii

Celodenné vzdelávanie na princípoch montessori pedagogiky pre deti od 2 do 6 rokov (po individuálnej dohode je možné prijať aj mladšie dieťa), kde má dieťa slobodnú voľbu vybrať si činnosť a jej formu a čas.

Individuálny a rešpektujúci prístup k dieťaťu a jeho prirodzenému vývinu - "Pomôž mi, aby som to dokázal sám".

Súčasťou prirodzeného prostredia je aj vonkajšie prostredie. Sídlime v priestrannom, slnečnom rodinnom dome v obci Sekule v blízkosti lesa, s veľkou a bezpečnou záhradou, ktorá umožňuje dieťaťu voľnosť pohybu, a v ktorej majú deti možnosť pestovať rastliny, ovocie a zeleninu.

Didaktický materiál

Všeobecné prípravné aktivity pohybovej koordinácie
Cvičenia na rozvoj svalov na rukách , zápästí a prstoch
Lyžicovanie, presýpanie, prelievanie
Starostlivosť o okolie
Starostlivosť o seba (hygiena, odev, obuv)
Cvičenia zdvorilosti a slušnosti
Špeciálne pohybové cvičenia (chôdza po línii, cvičenie ticha)

Zahrňa didaktický materiál pre rozvoj zrakového, sluchového a hmatového vnímania. Dieťa môže materiál uchopiť, precítiť všetkými zmyslami a následne pochopiť a klasifikovať.

Didaktický materiál umožňuje rozširovanie slovnej zásoby, dieťa sa oboznamuje s písmenami, umožňuje dieťaťu skladať slabiky a slová, nacvičovať písacie pohyby, písať a čítať, robiť slovný a vetný rozbor.
Deti majú vytvorenú vlastnú knižnicu.

Sústava didaktického materiálu pre matematiku a geometriu patrí k najfascinujúcejším didaktickým materiálom. Deti poznávajú množstvá, objem (plný/prázdny) pri prelievacích cvičeniach. Matematické predstavy u dieťaťa sa rozvíjajú pri sypaní a naberaní, pribúdanie/odoberanie (sčítanie, odčítanie) a rovnaké množstvá - delenie.
U detí sa rozvíjajú aj geometrické predstavy - poznávanie rôznych tvarov.

Didaktický materiál "Zvonce" poskytuje deťom zmyslové vnemy a zvyšuje tak presnosť ich sluchového vnímania. S deťmi spievame, tancujeme a hráme na hudobných nástrojoch.

Deti sú umelcami, ktorí keď nie sú vedení dospelým, tak tvoria pre seba samých. Je to ich svet. Objavujeme maľovanie, strihanie, lepenie, modelovanie, vypichovanie, ručné práce - učíme sa šiť. Poznávame výtvarné diela známych umelcov.

Vzdelávanie v oblasti geografie je zásadné, pretože dieťaťu sprostredkúva pocit spojenia so svetom. Deťom sa poskytuje predstava o kontinentoch , oceánoch a geografických útvaroch. Deťom sa tiež predstavuje zbierka kameňov a minerálov.
Pomocou máp, globusov a puzzle poznávajú názvy krajín, symboly krajín - vlajky, hlavné mestá, vlastnú krajinu, susedné krajiny, názvy pohorí, riek, jazier a oceánov.
Približne od piatich rokov si dieťa začína klásť otázky o vesmíre. Deti sa rady cítia súčasťou vesmíru. Deťom sa poskytujú pomôcky so zameraním na planéty , Slnko a Mesiac.

Pre harmonický vývoj dieťaťa je kontakt s prírodou dôležitý. Čím lepšie bude prírodu poznať, tým viac ju bude chrániť. Pracujeme v záhrade , objavujeme a skúmame "poklady " z prírody, pozorujeme a staráme sa o zvieratká.
Deti majú k dispozícií didaktický materiál ako botanickú komodu, botanické puzzle, botanické vzdelávacie karty, zoologické puzzle, vzdelávacie karty zoologie. Pozorujeme prírodný cyklus života rastlín a živočíchov počas celého roka.

Fyzika je súčasťou života. Deti jednoduchými pokusmi pozorujú, manipulujú a formulujú otázky, ktoré im pomáhajú objavovať svet a vedecky uvažovať.

Zdravá a chutná strava

V našej akadémií dbáme na zdravé stravovanie detí. Denné menu je zložené z najobľúbenejších detských jedál upravených do zdravej alternatívy. Pozostáva zo zdravej desiaty, v prípade potreby aj raňajok, nutrične vyváženého obeda a chutného olovrantu.

Jedálniček obsahuje čo najviac sezonnych surovín. Deti majú po celý deň k dispozícií ovocné nesladené čaje, bylinkové čaje sladené medom, čerstvú pitnú vodu a sezónne ovocie.

Zeleninu podávame v surovom stave vo forme zeleninovej oblohy alebo zeleninového šalátu. Samozrejmosťou je aj denne čerstvý chlieb a pečivo.

Vyhovieme požiadavkám rodičov , ktorých dieťa reaguje alergicky na niektorú zo zložiek stravy, prípadne má záujem niektorú zo zložiek vylúčiť.

Náš tím

Dominika Rusňáková

Učiteľka s nadobudnutou dlhoročnou praxou v medzinárodných škôlkach s certifikovaným Montessori vzdelaním akreditovaným Ministerstvom školstva o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou vydanom Slovenskou asociáciou Montessori zameranom na prácu s deťmi od 3 do 6 rokov.

Absolventka Montessori seminárov u zakladateliek kurzu „Montessori cestou“ zameraných na prácu s deťmi od 0 do 3 rokov.

Absolventka všetkých oblastí Montessori vzdelávacích seminárov a Montessori Filozofie v centre Holistického vzdelávania v Bratislave zameraného na prácu s deťmi od 0 do 6 rokov.

Absolventka inšpiratívneho kurzu „Respektovat a být respektován“ u zakladateľov, lektorov - Tatjana Koprivová a Pavel Kopriva.

Držiteľka medzinárodných certifikátov: University of Cambridge – ESOL Examinations, ESOL Skills for Life – Speaking and Listening , Reading, Writing Level 1 & 2 získaných po dvojročnom štúdiu na Brockenhurst College vo Veľkej Británií.

Absolventka ročného vzdelávania na Stanmore College v Londýne s ukončeným vzdelaním Edexcel Certificate – advancing learning, changing lives.

Absolventka inšpiratívneho kurzu Play Wisely (múdre hranie) zameraného na rozvoj mozgovej a pohybovej kapacity podľa vedeckých výskumov NASA a Montessori princípov u zakladateľky Patty Hannan.

Navštívte nás...

Máte záujem ponúknuť vášmu dieťaťu vzdelávanie na princípoch montessori pedagogiky? Ozvite sa nám a dohodnite si s nami stretnutie, kde sa dozviete viac o vzdelávaní, ktoré ponúkame.

Cenník

Školné 400 € / mesiac
  • pondelok - piatok
  • 7:00 - 17:00
  • po dohode aj mimo otváracích hodín
Kontakt
Strava 5 € / deň
  • desiata, obed, olovrant
  • celý deň pitný režim - voda / nesladený čaj
  • celý deň sezónne ovocie a zelenina
Kontakt

Zmluva a prihláška

V prípade záujmu o služby Montessori Academy si stiahnite a vyplňte prihlášku.

Montessori blog

Kontakt

Napíšte nám...


Kontaktné informácie

Dominika Rusňáková

+421 948 508 334

info@montessoriacademy.sk

Montessori Academy s.r.o.

Družstevná 625, 908 80 Sekule

IČO: 51 171 571