Montessori pedagogika

thumb-img

„Počujem a zabudnem. Uvidím a zapamätám si. Uchopím a pochopím.“

 

Pedagogika Marie Montessori patrí k najznámejším reformnopedagogickým koncepciám a školám v Europe a vo svete. Pedagogické názory Marie Montessori významne ovplyvnili pedagogické koncepcie alternatívnych škôl v druhej polovici 20. storočia a stali sa inšpiratívnym zdrojom moderných škôl prakticky na všetkých kontinentoch sveta.

 

Dieťa je tvorcom človeka“ – tak znie výrok Marie Montessori.

 

Ako tomu rozumieť?

Z dobového (historického) hľadiska išlo o nový pohľad na dieťa, pohľad , ktorý je pozorný a zároveň obdivný. Vychádza zo silných stránok dieťaťa a upriamuje sa na úžasnú silu a energiu, s akou sa dieťa rozvíja k samostatnosti, nezávislosti, k vedomiu a sebauvedomovaniu, k citu spolupatričnosti.

 

Maria Montessori chápe detstvo ako významný fenomén v živote človeka a spoločnosti.